Fotoperiodisme en la Guerra Civil, Heroïnes a l'ombra

Títol: Fotoperiodisme en la Guerra Civil, Heroïnes a l'ombra
Autor: Anna Pifarré Amigó
Centre: INST.MANUEL DE MONTSUAR
Premi: 2nPremi exaequo
El títol d’aquest treball engloba els tres temes que s’hi han tractat: el fotoperiodisme, la Guerra Civil i el paper que va tenir la dona en aquest moment tan complicat de la nostra història. El nexe comú d’aquests tres fronts és la fotografia. L’objectiu d’aquest estudi ha estat esbrinar quin va ser els paper de la dona en la Guerra Civil Espanyola, i quin tractament mediàtic se’n va fer. La fotografia de l'època mostra una estètica, però, sobretot, que reflecteix el valor i la voluntat d’aquelles dones.

Els resultats s’han obtingut a partir de l’anàlisi de 77 fotografies, d’on s’han extret les dades necessàries per arribar a les conclusions: el paper de les dones a la rereguarda, la gran quantitat de rols que van desenvolupar a mesura que la guerra avançava. La fotografia per utilitzar les dones com a mirall de la societat i per mobilitzar les consciències i el compromís social.