Aportació al Trienni liberal (1820-1823) a Campos

Títol: Aportació al Trienni liberal (1820-1823) a Campos
Autor: Miquel Miró Nicolau , Victòria Bauçà Nicolau
Centre: IES. DAMIÀ HUGUET
Premi: 1rPremi exaequo
El treball pretén ser una aproximació al primer terç del segle XIX a Campos (Mallorca), principalment durant el Trienni liberal, en el qual el poble destaca per ser un cas paridigmàtic de tot l’ambient de convulsions que es respirà a l’Estat durant aquell període. Les escasses conseqüències que provocà la primera etapa constitucional al poble es contraposa amb l'empremta que deixà el Trienni liberal, sent un dels períodes que configurarien tota la història posterior. A Campos ens trobem amb un fet, durant el Trienni Liberal, de certa importància històrica: l’aixecament absolutista de l'1 desembre de 1822, que acabà en fracàs i la mort dels seus líders, però que, sense dubte, significarà una fita per a l'estudi del moviment carlista.