El paper de la dona durant el franquisme

Títol: El paper de la dona durant el franquisme
Autor: Roger martínez Iglesias
Centre:
Premi: 2nPremi exaequo
Aquest treball és un estudi sobre l’evolució que va viure la dona al llarg del franquisme. Es pretèn demostrar com tot i la repressió i submissió a la que estava supeditada la dona en aquella època, el model no va arrelar profundament, i com la dona va anar evolucionant amb el franquisme, i estava cada cop més conscienciada i disposada a lluitar pels seus drets i llibertats.
Aquest treball consta de dues parts. D'una banda, a la part pràctica es demostren els aspectes explicats en la part teòrica. Aquest apartat inclou 100 enquestes a dones que van viure les diferents etapes del franquisme, entre elles la líder feminista Lídia Falcón i dones de la meva família.
Un cop finalitzat l’estudi, he pogut corroborar la meva hipòtesi i he arribat a la conclusió que exceptuant algunes honorables excepcions, podem determinar que la lluita per la igualtat de gènere l’han fet les dones soles.