ESTUDI DEL DESENVOLUPAMENT FRACTAL EN LES CÈL·LULES CANCERÍGENES

ESTUDI DEL DESENVOLUPAMENT FRACTAL EN LES CÈL·LULES CANCERÍGENES

Autor: Andrea Arenas Loriente
Centre: INST.SAMUEL GILI I GAYA
Premi: 2nPremi exaequo

OBJECTIU:
Els fractals estan lligats al món de les matemàtiques i el caos. En aquest treball s’explica ben a fons la meravella d’aquestes figures irregulars i semi-geomètriques que comprenen el món dels fractals. L’objectiu principal del treball era comprovar si aquests dos mons compartien una estreta relació i demostrar mitjançant un petit estudi si la irregularitat del contorn dels tumors, és a dir, el seu desenvolupament fractal, està relacionat amb la malignitat del tumor.
RESULTATS:
Els resultats van ser positius. Quant més irregular és el contorn d’un tumor (més fractalitat), més maligne és.
CONCLUSIONS:
Les conclusions del treball van ser molt positives, una recerca en una temàtica innovadora que no deixa indiferent a qui en vol saber més sobre l’estreta relació dels fractals i el càncer.