Estimulació multisensorial en pluridiscapacitats

Títol: Estimulació multisensorial en pluridiscapacitats
Autor: Marta Comas Serra
Centre: INST.CENDRASSOS
Premi: 1rPremi exaequo
L'objectiu del meu treball és explicar com és una persona pluridiscapacitada i els tipus
d'estimulació que pot rebre: Basal i Snoezelen.
En la part pràctica el meu objectiu era crear un conte multisensorial basat en el conte
popular de “La rateta que escombrava l'escaleta” a partir d'unes avaluacions sensorials
fetes prèviament a tres alumnes pluridiscapacitats.
Els resultats de l'avaluació sensorial van ser variats en els tres alumnes. Un cop elaborat
el conte, la tutora els hi va explicar. Els resultats van ser molt positius: dos dels alumnes
es mostraven molt interessats pels sons i l'altre pel tacte dels vestits de la rateta.
Les conclusions que n'he extret són que qualsevol persona, per molt afectada que estigui,
pot ser estimulada i que no són necessàries grans tecnologies, sinó que també es poden
utilitzar materials simples.