Els elements culturals dels Països Catalans a la música pop-rock catalana

Els elements culturals dels Països Catalans a la música pop-rock catalana

Autor: Emma Garolera Boix
Centre: INST.MONTSORIU
Premi: 1rPremi exaequo

El que pretén aquest estudi és comprovar si hi ha més elements culturals dels Països Catalans a les cançons dels cinc grups més venuts de rock català de finals dels 80 i principis dels 90, o bé, si aquest nombre d’elements és més elevat als cinc grups més venuts de la dècada del 2000 fins l’actualitat. Per fer-ho, s’ha dut a terme un anàlisi de vuit elements culturals diferents a tota la discografia dels grups seleccionats. El resultat ha estat el següent: la llengua, la gastronomia, els dels llocs dels Països Catalans, els esdeveniments històrics, els elements catalanistes i altres elements predominen a la segona etapa, mentre que les festes populars i la simbologia predominen a la primera. S'ha pogut concloure que el tant per cent d’elements culturals de la segona etapa és més elevat que la primera.