La mortalitat infantil a Vic: 1841-1871

Títol: La mortalitat infantil a Vic: 1841-1871
Autor: Anna de Rocafiguera Montanyà
Centre: SANT MIQUEL DELS SANTS
Premi: 1rPremi exaequo
Els objectius d’aquest treball de recerca que tracta sobre la mortalitat infantil a Vic entre l’any 1841 i el 1871 han sigut: donar una xifra sobre la mortalitat infantil a la ciutat, conèixer-ne les causes, relacionar-la amb la condició social de les seves famílies i, finalment, buidar una font documental inèdita (el Registre Civil Municipal del Llibre de Defuncions) útil per a estudis posteriors. Cal destacar que per mortalitat infantil s’ha entès la defunció de tots els nens i nenes menors de 10 anys.