Càncer de desenvolupament

Títol: Càncer de desenvolupament
Autor: Judit Parareda Gallifa
Centre: LA SALLE MANLLEU
Premi: 2nPremi exaequo
Aquest treball sobre el càncer s’ha centrat en els objectius següents: Conèixer el funcionament de la malaltia del càncer, els diferents tipus que hi ha; diferenciar els càncer infantils de la resta de malalties tumorals, i saber quins mètodes de diagnosi s’empren, el seu tractament i els possibles efectes secundaris en el pacient.
Per assolir aquests tres objectius s’ha fet una anàlisi de la bibliografia i webgrafia específica del tema, així com entrevistes a diversos especialistes, i s’ha treballat també amb caos de pacients reals.
S’ha pogut comprovar que el càncer del desenvolupament és una malaltia que pot afectar directament o indirectament a qualsevol infant o jove i és un procés que pot ser que duri mesos o fins i tot anys, i amb tractaments força durs. També s’ha constatat la necessitat de suport psicològic que tenen tant els pacients com les seves famílies.