Les estratègies empresarials : el camí cap a l’èxit

Títol: Les estratègies empresarials : el camí cap a l’èxit
Autor: Íngrid Duch España
Centre: INST.SANT ELM
Premi: 1r premi ex aeq
El meu objectiu era comprovar la meva hipòtesi:a través de bones estratègies es pot aconseguir l’èxit. Per fer-ho he buscat casos reals que apliquessin estratègies, he entrevistat empreses gironines exitoses i he avaluat el fenomen de la internacionalització i el de la globalització (molt parlats aquests darrers anys). Les meves conclusions han sigut la confirmació de la meva hipòtesi i l’aportació d’altres avantatges de les estratègies (ajuden a ser més competitives, a millorar,...). També he vist que és molt important que les empreses es sàpiguen adaptar a l’entorn (avui dia a les noves tecnologies). Cada cop hi ha més empreses internacionalitzades, sobretot catalanes, ja que aporta més beneficis en general. També està creixent el nombre d’empreses socials i per tant potser en un futur podrem parlar de l’economia del bé comú on l’eix central és l’ésser humà.