Anatomies privades

Anatomies privades

Autor: Marina Morales Vila
Centre: EASD D'OLOT
Premi: 1r premi ex aeq

Anatomies privades és la sèrie pictòrica resultant d’un projecte creatiu que té com a objectiu representar de forma pura, original i alternativa les meves inquietuds com a pintora.
Vaig escollir el tema de la creació pictòrica personal perquè sempre he volgut ser pintora i el projecte em permetia endinsar-me dins el meu caos creatiu, poder desenvolupar una filosofia artística i posteriorment un estil propi. Per tant el projecte Anatomies privades em permetia créixer com a creadora .
Després d’estudiar moviments i artistes que despertaven el meu interès i admiració vaig elaborar la meva pròpia filosofia pel que fa a l’art i vaig concentrar-la en el terme simbolisme anatòmic, que pretén plantejar-se les emocions com un pont entre la carn i l’esperit tant com altres facetes d’aquesta contradicció humana i, finalment, d’aquesta manera poder plasmar-ho tot de forma gràfica.