El garrotín, un pal flamenc en la boira lleidatana

El garrotín, un pal flamenc en la boira lleidatana

Autor: Arnau Costes del Salvador
Centre: INST.MANUEL DE MONTSUAR
Premi: 1r premi ex aeq

Preteníem esbrinar si el garrotín lleidatà era una música peculiar o si tenia lligams amb altres músiques i quin rol jugaven a la societat lleidatana els gitanos que la interpretaven.
El treball ha estat dut a terme seguint una metodologia qualitativa. Les dades s’han obtingut per l’anàlisi de fonts bibliogràfiques i per entrevistes semi estructurades a personatges clau. El seu tractament es va fer amb l’anàlisi de contingut i amb l’anàlisi musical.
Després de l’estudi s’ha conclòs que el garrotín lleidatà és una música fruit del mestissatge cultural de la gent que l’ha tocat.
Els diferents garrotins estudiats només tenen en comú l’ estructura: basada en l’alternança de l’estrofa i la tornada.
Els guitarristes gitanos lleidatans han après a tocar per assaig i errada i imitant els acords dels més destres. No han après a les escoles, sinó al carrer.