L'ablació, una forma de violència contra la dona.

L'ablació, una forma de violència contra la dona.

Autor: Anna Ferrer i Coma
Centre: INST.PERE FONTDEVILA
Premi: accèssit

El món ha anat canviant convertint-se, per culpa nostra, en un lloc sense respecte ni igualtat, per aquest motiu el meu treball de recerca pretén donar a conèixer una pràctica tan destructiva com és l’ablació. Una pràctica que afecta milions de nenes i dones, físicament i psicològicament, anul·lant els drets que tenen les persones a decidir sobre el seu propi cos.
L’ablació és una pràctica poc coneguda, per això, veig necessari donar informació sobre aquest tema, i introduir a les persones en aquest món per així entre tots, arribar-ho a parar completament.
La mutilació genital femenina és una expressió d’unes relacions de poder desiguals i una forma de violència contra les dones i per això, hem de cuidar el nostre món i moure’ns des de sota perquè els governs reaccionin i així aconseguir els objectius de viure en igualtat i respecte.