Estudi de la corrupció política i econòmica a Espanya

Títol: Estudi de la corrupció política i econòmica a Espanya
Autor: Priscil·la Balsera López
Centre: INST.LLIÇÀ D'AMUNT
Premi: 1r premi ex aeq
El treball investiga els casos de corrupció més rellevants de l’actualitat i analitza la
societat espanyola en termes de corrupció. S’estructura en tres blocs; primerament, s’estudia el significat del concepte “corrupció”,causes, conseqüències i solucions. També s’especifiquen les diferències entre la corrupció política i l’econòmica. S’intenta posar èmfasi en el paper que juguen els mitjans de comunicació en la seva denúncia. Es reforça la recerca amb entrevistes a personatges relacionats amb el món polític. Després, el treball tracta d’explicar la situació d’Espanya pel que fa a la problemàtica de la corrupció. Per fer-ho, es compara el nivell de corrupció espanyol amb el mundial i també amb el dels països de la Unió Europea. El tercer àmbit d’estudi del treball consisteix en la realització d’un seguiment dels casos de corrupció més importants de l’actualitat.