La immigració a la ciutat de Vic a partir de principis del segle XXI

Títol: La immigració a la ciutat de Vic a partir de principis del segle XXI
Autor: Nil Freixa Parareda , Javier López Gómez
Centre: INST.JAUME CALLÍS
Premi: 1r premi ex aeq
En aquests últims anys, la immigració a Catalunya ha estat un fet. I Vic no s’ha quedat endarrere en aquest àmbit ja que presenta un índex d’immigració elevat, concretament d’un 27%. Per això, vam decidir realitzar un projecte destinat a estudiar aquest afer.
En primer lloc, la nostra finalitat ha estat conèixer més a fons la immigració arribada a Vic entre els anys 1998 i 2010. A més, hem analitzat com ha repercutit aquesta onada immigratòria a la societat i com ho han enfocat els diferents partits polítics de la ciutat. Per últim, hem dissenyat un projecte d’integració social per a joves basat en l’esport.
Per tant, hem tractat una realitat social i cultural que ha estat present al llarg de la història de la nostra nació.
Aclariment: les entrevistes digitals dels annexos es troben als CDs enviats físicament.