La presència de Verdaguer, Oller i Guimerà a la primera etapa de la Il•lustració Catalana (1880-1894)

La presència de Verdaguer, Oller i Guimerà a la primera etapa de la Il•lustració Catalana (1880-1894)

Autor: Irene Sureda Boixeda
Centre: SANT MIQUEL DELS SANTS
Premi: 1r premi ex aeq

La presència de Verdaguer, Oller i Guimerà a la primera etapa de la Ilustració Catalana fa una anàlisi inèdita de la presència d’aquests tres autors en aquesta revista. Així, hi trobarem un recull i una anàlisi centrada en els tres autors, de les seves recepcions i de les seves obres publicades a la revista. Un cop vam haver analitzat els articles i fet un buidatge d’aquests en una base de dades, vam realitzar gràfics a partir de les dades buidades. Així doncs, vam arribar a la conclusió que Verdaguer té moltes més obres publicades a la revista que no pas recepcions i que supera a Oller i a Guimerà tant en nombre d’obres com en nombre de recepcions; que Oller té més obres que no pas recepcions i supera a Guimerà en nombre d’obres i, per últim, que Guimerà té més recepcions publicades que no pas obres, i supera a Oller en nombre de recepcions.