DIPG: Rodant cap a l'esperança. Validació d'un mètode de diagnòstic prematur i objectiu del DIPG a partir de la creació d'un model animal inoculat amb

DIPG: Rodant cap a l'esperança. Validació d'un mètode de diagnòstic prematur i objectiu del DIPG a partir de la creació d'un model animal inoculat amb

Autor: Mercè Baulenas Farrés
Centre: SANT MIQUEL DELS SANTS
Premi: accèssit

L’objectiu del treball és el de comprovar en models animals l’eficàcia d’un mètode per
al diagnòstic precoç del tumor difús de tronc cerebral (DIPG), un dels pitjors tipus de
tumors cerebrals de desenvolupament que existeixen.
L’aparell emprat en la investigació, anomenat Rotarod, permet determinar danys en el
SNC sobre la coordinació motora de rates i ratolins. Aquest dispositiu mesura el temps
que els animals aguanten sobre un rodet en moviment a una velocitat determinada.
L’assaig, realitzat amb ratolins d’una soca immunodeprimida, va incloure 15 individus,
10 d’ells inoculats amb cèl•lules mare tumorals i 5 de control (sense tumor).
Els resultats de l’experimentació van permetre de concloure que el Rotarod no serveix
per predir de forma objectiva l’aparició del DIPG abans que la malaltia es faci evident a
simple vista.