De la ment a la vida

De la ment a la vida

Autor: Aida Berengué Carbonell
Centre: INST.LO PLA D'URGELL
Premi: 1r premi ex aeq