Fagoteràpia com alternativa als antibiòtics

Fagoteràpia com alternativa als antibiòtics

Autor: Sergi Salmeron Morales
Centre: INST.LA SERRA

Els objectius del treball eren documentar la consistència, les bases i la història de la fagoteràpia, un tractament mèdic per a guarir malalties infeccioses. Experimentalment, he comparat la seva eficàcia per a eliminar els bacteris d’un cultiu davant el seu tractament alternatiu, actualment utilitzat, els antibiòtics; per tal de determinar si podria esdevenir un tractament alternatiu.
He comprovat com l’efecte produït pels virus bacteriòfags, objecte d’aquest tractament, eliminen els bacteris amb una eficàcia molt similar a la que ho fan els antibiòtics bactericides, a més de presentar uns avantatges molt importants davant aquests.
He confirmat, doncs, que produeixen un efecte similar o superior als antibiòtics, fet que, sumat als altres avantatges, em porta a afirmar que efectivament podria ésser un tractament, si no substitutiu, complementari o alternatiu al tractament antibiòtic.