Física de partícules. L'accelerador de partícules del CERN

Física de partícules. L'accelerador de partícules del CERN

Autor: Jorge Melendo Arrufat
Centre: LESTONNAC - LLEIDA

L'objectiu del treball era aprofundir en el tema de la Física d'Altes Energies, per comprendre el funcionament de l'Univers a través d'allò més petit: les partícules indivisibles. Aquestes s'estudien a partir de la matèria i antimatèria creada a través de la fórmula d'Einstein.
Vaig enfocar el treball en dues vies: una teòrica i imprescindible, de recerca bibliogràfica i l'altra, lúdica i excitant, d'anàlisi de col·lisions dins un accelerador fins a trobar el Bosó de Higgs.
Els diferents resultats obtinguts en l'anàlisi em duien cap a un punt de convergència de les hipòtesis plantejades, una conclusió evident: Calia pujar l'energia de treball dels acceleradors de partícules. Això és tot un repte al que ens haurem d'enfrontar en un futur proper, però que ens podria revel·lar tot el nostre passat, inclús allò succeït en temps anteriors al Big Bang, i potser, indicar-nos el nostre destí.