La neurobiologia com a base de la funció cerebral i dels seus trastorns: la depressió

La neurobiologia com a base de la funció cerebral i dels seus trastorns: la depressió

Autor: Isis Albareda Romera
Centre: MONTCLAR

L'objectiu és introduir-se en el funcionament del sistema nerviós central, conèixer l'estructura d'aquest i les seves parts, com la localització i funció de cadascuna d'elles. Es basa també en l'estudi de les cèl•lules del sistema nerviós, les connexions sinàptiques entre elles i la seva intervenció en el comportament. Tot això, amb la finalitat d'entendre la neurobiologia de la depressió, els tipus, els factors que la produeixen, els símptomes i les possibles teories que podrien donar explicació al sorgiment d'aquesta, com la hipòtesis monoaminèrgica. Els resultats es basen en la corroboració del funcionament dels antidepressius mitjançant models animals. Es conclou el treball amb la necessitat d'investigació per al coneixement de les causes de la depressió i per a la millora dels tractaments, en busca d'antidepressius que actuïn de manera més ràpida, segura i eficaç.