Projecte Eye Tool(procés de construció d´un Eye Tracker Diy i ús d´aquest per a la hipòtesi ull-ment

Projecte Eye Tool(procés de construció d´un Eye Tracker Diy i ús d´aquest per a la hipòtesi ull-ment

Autor: Joan Vendrell Gallart
Centre: INST.M E.INTERMUN.DEL PENEDES

Aquest projecte es troba separat en tres parts on cada una aconsegueix els objectius proposats: recollir informació sobre els Eye Trackers, construir un Eye Tracker DIY barat que funcioni per la interacció amb la computadora i realitzar un estudi de la hipòtesi ull – ment.
Els resultats són satisfactoris, he aconseguit construir un sistema Eye Tracking amb elements casolans i de forma econòmica. Pel que a fa l’experiment, bàsicament, he deduït que som capaços de captar informació amb moviments sacàdics i que els homes capten millor les formes i les dones els colors.
Les conclusions van lligades als resultats com a conseqüència del tipus de projecte. Com a valoració final puc dir que estic molt orgullós de la feina feta.