Les Etiquetes, Un GRAN tros de paper

Les Etiquetes, Un GRAN tros de paper

Autor: Montserrat Riba Terés
Centre: DIOCESANA DE NAVÀS

En aquest treball hi ha enfocat un tema poc comú com són les etiquetes, més específicament les etiquetes dels productes de consum alimentari.
A part d’estudiar les etiquetes dels aliments en generals, està cotitzat amb dos dels aliments bàsics de qualsevol dieta, la llet i els cereals.
Es pretén informar de tota la informació obligatòria o opcional que qualsevol etiqueta d’un producte ha de portar segons les normes de la UE, comparar marques i productes i crear una petita guia d’esmorzars apropiada per a tothom.
Amb aquest treball he pogut demostrar que algunes etiquetes no compleixen totes les normes, ometen informació o dades obligatòries i creen dubtes als consumidors, ja que no reben una revisió acurada. Fet que hauria de canviar.
Les etiquetes són eines de gran utilitat, les quals no són ni un 50% aprofitades del tot. Per molta gent són invisibles.