Estudi del càncer a Catalunya. El tabac: un camí cap al càncer

Títol: Estudi del càncer a Catalunya. El tabac: un camí cap al càncer
Autor: Carla Sanmiquel Matamala
Centre: DIOCESANA DE NAVÀS
Premi: 1r premi ex-aequo
El meu treball de recerca és un estudi del càncer a Catalunya. El treball inclou una anàlisi de la incidència, mortalitat del càncer i una anàlisi dels càncers més freqüents a Catalunya, seguit d’un estudi de la relació entre el càncer de pulmó i el tabac a Catalunya i d'un estudi comparatiu del consum de tabac i el càncer de pulmó entre un país desenvolupat i un país en desenvolupament. Els dos principals objectius del treball van ser estudiar la relació incidència-mortalitat per càncer a Catalunya i estudiar la relació entre el consum de tabac i el càncer de pulmó a Catalunya. Les conclusions més rellevants del treball van ser que existeix una relació entre l’augment de la incidència de càncer i una major esperança de vida, hi ha una relació entre la mortalitat per càncer de pulmó i el tabac a Catalunya i els homes moren més per càncer perquè visiten menys freqüentment el metge.