Adaptació teatral de la novel·la

Adaptació teatral de la novel·la

Autor: Alba Martín López
Centre: INST.MIG-MON
Premi: 1r premi ex-aequo

L'objectiu d'aquest treball és reeixir en l'adaptació d'un text narratiu, una novel·la, en un text teatral. Per tal de dur a terme la dramatúrgia, ha calgut seguir uns quants passos.
- En primer lloc, s'ha contactat amb l'autora i se li ha presentat la proposta, a la qual ha respost celebrant la idea i aportant certs suggeriments de cara a la dramatúrgia que s'han agraït i tingut en compte.
- En segon lloc, s'ha fet un estudi del context històric en què està ambientada la novel·la, el final de la segona guerra mundial.
-Finalment, s'ha fet una anàlisi de les diverses possibilitats de l'obra original per a la seva adaptació (discurs, tema, personatges, ambientació, música, estructuració, etc.).
El resultat que es presenta al final del treball és el guió teatral a punt per ser dut a escena.
També s'adjunten les músiques que apareixen al text original.