DEVENIR-FEMME. El concepte de la dona des de Simone de Beauvoir

DEVENIR-FEMME. El concepte de la dona des de Simone de Beauvoir

Autor: ALBA PALAU CENTELLES
Centre: INST.NARCÍS OLLER
Premi: accèssit

Aquest treball proposa una genealogia de les teories feministes més rellevants des de Simone de Beauvoir i El Segon Sexe fins a Judith Butler i la seva formulació de la teoria de la performativitat. L’objectiu és el d’investigar les diferents concepcions que les filòsofes feministes han anat mantenint sobre la dona, el sexe i el gènere. A través del treball intentarem aproximar-nos a què és realment la dona i també respondre si és cert que s’hi esdevé, o per el contrari, només és una il•lusió.