La vida pot ser de color rosa

Títol: La vida pot ser de color rosa
Autor: Mar Matés Oller
Centre: INST.LA BISBAL
Premi: 1r premi ex-aequo
El meu TdR està relacionat amb el càncer de mama. Amb aquest treball volia conèixer el canvi que suposa per a la dona aquest diagnòstic, el moviment social entorn aquest malalta, i per últim, fer un treball per conscienciar.

Per aconseguir-ho, vaig participar al Campus de Recerca de la UdG, vaig fer entrevistes a professionals del Trueta i l’Institut Català d’Oncologia, i a dones d’arreu d’Espanya. Vaig assistir al grup de suport que fa l’Oncolliga Girona, vaig realitzar una enquesta, i finalment recerca bibliogràfica.

En resum, n’extrec vàries conclusions:
-El suport emocional té un paper molt important.
-Hi ha un fort impacte físic, però sobretot psicosocial.
-El malestar corporal incrementa el malestar psicosocial i a l’inversa.
-El moviment social ha afavorit la conscienciació i ha fomentat actituds més preventives.


I és que la vida… pot ser bonica sigui del color que sigui.