La Viabilitat Econòmica de la Independència de Catalunya

Títol: La Viabilitat Econòmica de la Independència de Catalunya
Autor: Jordi Castany Guitart , Clàudia Cristina Rodriguez
Centre: INST.ABAT OLIBA
Premi: 1r premi ex-aequo
Els objectius alhora de fer aquest treball han estat intentar resoldre els principals dubtes econòmics que genera la possible independència de Catalunya, i fer-ho de manera clara i objectiva. El treball es pot dividir en tres blocs, un de dades específiques econòmiques, el segon està basat ens els costos i els guanys que suposaria la independència catalana i un tercer basat en l'opinió, tan d'experts, d'estrangers, com del poble en tots els àmbits socials i laborals possibles.
Les conclusions que hem extret desprès de fer el treball són força clares. La independència catalana és perfectament possible econòmicament, la incògnita és si realment ho és políticament.
Valorem molt positivament el resultat obtingut amb aquest treball.