Dakota: creació d'un espectacle teatral.

Dakota: creació d'un espectacle teatral.

Autor: Albert Plana Pes
Centre: INST.EL SUI
Premi: 1r premi ex-aequo

El teatre com a motor de la meva vida, aquesta és la frase que marca el meu treball de recerca, un treball on les ganes de seguir aprenent i descobrir nous indrets d’un món fantàstic sovint desconegut han estat la principal font d’energia per seguir endavant.
Però reialment que s’amaga darrera un projecte teatral? Són simplement actors que reciten un text o hi juguen altres elements? En aquest treball us submergireu en aquest món i veureu com és muntar un espectacle des de cero. Coneixereu la figura del director i tot el ventall de funcions que pot desenvolupar. Aquest treball us permetrà veure el món del teatre des d’un altre punt de vista, un món ple de matisos i detalls i que requereix d’una forta implicació emocional, tal com diuen la majoria dels testimonis entrevistats.
Finalment posarem en pràctica tot el que he explicat per tal que l’espectador gaudeixi amb el meu projecte.