Mesurant la qualitat de vida: creació d'un indicador de benestar

Títol: Mesurant la qualitat de vida: creació d'un indicador de benestar
Autor: Neus Dausà Noguera
Centre: MONTESSORI-PALAU
Premi: 1r premi ex-aequo
El principal objectiu d'?aquest treball de recerca és la creació d'un indicador de benestar a partir de l'anàlisi dels indicadors econòmics, socials i psicològics més coneguts. Les motivacions han estat el gust per l?'economia i el repte que generava el treball. Havent creat l'índex, calculat per a 35 països, una de les conclusions clau és comprovar com n'és de difícil la mesura del benestar i com això porta a acabar utilitzant una gran varietat d?'indicadors. Així, la correcta mesura del benestar ha de residir en l'?ús d'?indicadors que proporcionin informació clara i precisa sobre la realitat.
Aquest no és un treball tancat ja que l'índex no és aplicable per igual en tots els països i seria bo fer un estudi longitudinal de l?'evolució del benestar en els països estudiats. Alhora, s?'haurien de buscar noves variables que aportessin més informació i amplitud a l?'indicador.