La darrera carlinada a la Vall del Ges (1872-1876)

Títol: La darrera carlinada a la Vall del Ges (1872-1876)
Autor: Joan Torrents Juncà
Centre: LA SALLE MANLLEU
Premi: 1r premi ex-aequo
La pervivència del carlisme, encara que sigui d’una manera força residual, és un fet a certs pobles d’Osona i de la Vall del Ges en particular. Aquesta realitat és la que ha impulsat a portar a terme aquest treball amb la voluntat de contribuir a recuperar una part de la història del nostre entorn.
Els objectius dels treball s’han concretat en tres. En primer lloc, s’ha volgut analitzar el carlisme com a moviment polític. En segon lloc, s’ha volgut presentar el context de la Tercera Guerra Carlina. I finalment, de manera destacada s’ha detallat el protagonisme de la Vall del Ges en el conflicte.
Per complir aquests objectius s’ha realitzat una recerca tant de fonts primàries com secundàries que ha permès escatir la importància del territori de la Vall del Ges com a gran centre carlí.