From La plaça del Diamant to In Diamond Square passing through The Time of the Doves

Títol: From La plaça del Diamant to In Diamond Square passing through The Time of the Doves
Autor: Isaura Montull Fargas
Centre: INST.JAUME HUGUET
Premi: Premi ex aequo
En aquest treball de recerca redactat en anglès es comparen tres capítols de La plaça del Diamant amb dues de les traduccions a l'anglès que s'han fet d'aquesta obra, The Time of the Doves i In Diamond Square. L'objectiu és tenir una visió general de les diferències i similituds entre la novel•la original i les dues traduccions pel que fa al títol, al vocabulari i les expressions... Una vegada feta la comparació, he pogut observat que The Time of the Doves és més literal que In Diamond Square. Com que l'objectiu del treball era l'observació a partir de la comparació, no he avaluat les traduccions ja que crec que les traduccions no es poden avaluar, sinó que es poden comentar i comparar, de fet, cada traducció depèn del criteri del seu traductor. He pogut comprovar que el lloc de publicació de les traduccions és un factor a tenir en compte quan es fa un estudi comparatiu com aquest.