Està l'èxit educatiu finlandès al nostre abast?

Títol: Està l'èxit educatiu finlandès al nostre abast?
Autor: Mariona Nafría Rovira
Centre: MONTCLAR
Premi: Premi ex aequo
En el meu Treball de Recerca investigaré el millor sistema educatiu que es coneix fins ara: el finlandès i el compararé amb el català. Els objectius principals del treball són analitzar quins són els aspectes que han fet que el sistema educatiu finlandès sigui el més exitós i fer un estudi comparatiu de ambdós sistemes per veure en quins punts ha de lluitar el sistema educatiu català per tal de millorar-lo. La hipòtesi del meu treball es pot resumir amb aquesta pregunta: El sistema educatiu finlandès, un èxit al nostre abast?
Consta d'una part teòrica on he investigat sobre els dos sistemes i d'una part pràctica on he analitzat els diferents punts de vista de la nostra educació. Els resultats han estat molt positius i tot i que la nostra educació necessita fer una forta millora en les lleis, professorat, prestigi i horaris, tenim la gran sort de tenir un exemple com el de Finlàndia.