La física del parapent

La física del parapent

Autor: Itziar Busquets Saez
Centre: INST.JOAN BRUDIEU
Premi: Accèssit

El curiós vol dels parapents fa que resulti interessant estudiar el funcionament d'aquests.
Per començar, es va fer un estudi general de l'estructura d'aquestes aeronaus i de les seves parts principals. A continuació el treball s'endinsa en l'aerodinàmica i la meteorologia, per conèixer per què són capaços de mantenir-se a l'aire i quins factors determinen el seu vol.
Aquests coneixements es van aplicar en un vol fet a Organyà (Alt Urgell). L'estudi de les velocitats va permetre realitzar unes gràfiques (corbes polars) que proporcionen molta informació sobre el rendiment del parapent.