Creació d'un mètode d'autoaprenentatge d'idiomes

Títol: Creació d'un mètode d'autoaprenentatge d'idiomes
Autor: Arnau Gómez Farell
Centre: INST.PERE BARNILS
Premi: Premi ex aequo
Si hi ha un concepte que defineix el món actual, aquest és la comunicació. És per això que, davant l'exigència de la societat, molts es demanen si és imprescindible un ambient classe i un professor per aprendre una llengua. En aquest treball he aprofundit en el món de l'aprenentatge individual, per tal de descobrir si és possible i fins i tot més efectiu aprendre amb mètodes alternatius, i quines eines tenim a mà per fer que un estudiant qualsevol tingui un major rendiment.
Durant la recerca he indagat i experimentat amb les tècniques mnemotècniques i en el paper del reforç en la motivació. He descobert el ventall enorme de possibilitats que ofereixen les noves tecnologies en l'aprenentatge, i que és possible unir educació, rigor i creativitat. Finalment amb aquest bagatge he elaborat un model de curs d'autoaprenentatge que és, en essència, un resum del que he descobert en la recerca.