EL COMPORTAMENT DE LES CÈL·LULES CANCEROSES DURANT LA MITOSI

Títol: EL COMPORTAMENT DE LES CÈL·LULES CANCEROSES DURANT LA MITOSI
Autor: AINA BADIA SAMPERA
Centre: ESCOLA PIA DE CALDES DE MONTB.
Premi: 2n premi ex aequo
El treball l'he fet amb l'objectiu d'explicar, a través d'una part experimental, com és el comportament de les cèl·lules canceroses i com aquestes es converteixen en un tumor.
En la part experimental he utilitzat dues línies cel·lulars molt freqüents en investigació: les c2c12 i les HeLa.
Tractant amb les mostres i la proteïna Nrf2 he explicat tant el desenvolupament de les cèl·lules amb el pas del temps com les conseqüències d'una sobre-expressió de Nrf2.
Els resultats són una gràfica de proliferació cel·lular, amb el seu anàlisi, i unes fotografies que mostren una gran diferència entre les dues línies cel·lulars. A més a més, també he pogut demostrar la localització de la Nrf2 en una simulació d'estrès oxidatiu.
Les conclusions van ser una gran diferència en el creixement de les cèl·lules i la demostració que la Nrf2 es troba al nucli, des d'on causa mutacions perjudicials.