Tumors cerebrals

Títol: Tumors cerebrals
Autor: Anna Fernández López
Centre: SANT GERVASI, ESCOLA
Premi: 2n premi ex aequo
A través del treball, volia conèixer el funcionament del Servei de Neurocirurgia, entendre diferents conceptes mèdics i comprendre la situació global dels pacients.
En aquesta recerca, he estudiat dos casos clínics concrets de pacients amb una variant dels tumors cerebrals primaris més freqüents en adults, realitzant un seguiment d'ambdós basats en l'observació. En el primer cas, s'exposa un gliosarcoma (grau IV); en el segon cas, un meningioma de cèl·lula clara (grau II).
Aquest primer apropament m'ha permès conèixer en detall els aspectes mèdics, científics i emocionals en què es veuen implicats els pacients, la família i l'equip de professionals.
A partir de la visualització de les proves de neuroimatge, analitzant els antecedents, símptomes i evolució dels pacients, sóc capaç de determinar, amb l'ajut de professionals, els passos més adequats a seguir.