Preparació d'un raid de 120km. Experiència personal

Títol: Preparació d'un raid de 120km. Experiència personal
Autor: Anna Soler Vilà
Centre: INST.CASTELL DEL QUER
Premi: Premi ex aequo
L'objectiu principal del treball és donar a còneixer l'esport del raid i el món del cavall a aquelles persones que no tenen cap coneixement. El treball es centra principalment en el període d'entrenament, tant del cavall com del genet. Aquest va ser un pla d'entrenament creat i posat a prova per l'autor/a. El pla va incloure unes pautes d'entrenament físic i unes pautes de nutrició, tant pel genet com pel cavall. Aquest pla d'entrenament es va posar en pràctica al llarg de dos mesos, culminant en la competició a principis d'octubre del 2015.
Els resultats de la recerca van tenir vessants positives i vessants negatives; a nivell d'èxit competitiu no va ser l'esperat, tot i que, el principal objectiu de donar a conèixer aquest esport va ser assolit.
Com a vessant positiva, l'adquisició d'aprenentages que s'ha fet dóna pas a millores que s'apicaran en posteriors competicions.