Els vallesans als camps nazis

Títol: Els vallesans als camps nazis
Autor: Núria Sala i Ventura
Centre: INST.M LA VALL DE TENES
Premi: Premi ex aequo
Aquest treball pretén conèixer quines van ser les persones del Vallès Oriental deportades als camps de concentració pel règim nazi i quins van ser els seus itineraris fins arribar-hi. La recerca se centra en les seves vivències personals més que en el que va passar dins dels camps, per tal de rendir-los homenatge.
He recollit documentació existent en llibres, arxius i monografies locals; he localitzat i entrevistat familiars de persones deportades; he analitzat les teories historiogràfiques sobre la deportació per validar-les i he difós la informació obtinguda mitjançant xerrades.
Amb la recerca he pogut aportar noves dades: ampliant la llista de vallesans deportats i, en algun cas, fent saber a la família quin havia estat el destí del seu parent.
El treball va ser presentat en francès –perquè estic cursant batxibac- el novembre del 2015, i des d'aleshores he pogut ampliar la recerca.