Tras el umbral de la realidad

Tras el umbral de la realidad

Autor: Miriam López Nieto
Centre: INST.CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Premi: 2n premi ex aequo

L'objectiu d'aquest treball és analitzar el procés de creació que segueixen els autors del gènere fantàstic a l'hora de crear mons de ficció i com es mostren aquests en la literatura juvenil. La part pràctica ha estat escriure una novel·la ambientada en un món de ficció d'invenció pròpia.Després d'estudiar les característiques del gènere, la importància de l'espai (amb el concepte de cronotopo) i analitzar els mons fantàstics de novel·les juvenils actuals, vaig ser capaç de crear un món fantàstic seguint un procés de creació pautat per les observacions realitzades en el contingut del treball. En aquest món, vaig ambientar una novel·la escrita per mi.

Com a conclusió, vaig poder observar que les novel·les, sobretot les de gènere fantàstic, necessiten un espai narratiu i estructurat perquè la història pugui desenvolupar-se. El més clar exemple que he trobat ha estat Tolkien.