La masia a l'Alt Empordà. Estudi dels catàlegs de masies de la comarca.

Títol: La masia a l'Alt Empordà. Estudi dels catàlegs de masies de la comarca.
Autor: Eduard Crous Bruñol
Centre: INST.RAMON MUNTANER
Premi: 1r premi
El treball té 4 objectius:

1) Esbrinar si tots els ajuntaments de l'Alt Empordà tenen catàleg de masies.
2) Realitzar un estudi comparatiu dels catàlegs de masies.
3) Classificar les masies d'un municipi de la comarca a partir de la tipologia de J. Danés (segons la disposició de la teulada).
4) Dissenyar una masia en 2D i 3D

De l'estudi comparatiu resulta que, dels 68 municipis de l'Alt Empordà, només 41 disposen de catàleg de masies i el primer és del 2004; en total hi ha 1.007 construccions; un 41% dels municipis tenen entre 10 i 29 cases catalogades i només un 2% en té més de 100; els segles àlgids de construcció són els segles XVIII, XIX i XX; el 53% estan ben conservades, el 55% són habitatges, un 26% està en desús i la resta es destina a activitats agrícoles i/o ramaderes, restauració ...

Del treball de camp (visita masies de Roses) resulta que predominen les de teulada a dues vessants.