LA MÚSICA I LES EMOCIONS (Com la música influeix en les emocions i el seu efecte en la salut)

LA MÚSICA I LES EMOCIONS (Com la música influeix en les emocions i el seu efecte en la salut)

Autor: David Arnau Macià
Centre: INST.SAMUEL GILI I GAYA
Premi: 1r premi

Aquest treball té l’objectiu de mostrar com la música actua sobre les emocions i quin és el seu efecte en la salut. Si es sap que les emocions són claus en l’evolució de les malalties i que la música té una gran influència en les emocions, pot ser que la música pugui ser capaç de millorar l’estat físic de les persones? Mitjançant una profunda recerca i un estudi s’ha estat capaç de poder respondre aquesta pregunta: sense dubte, la música és capaç de millorar la salut de les persones les quals estan exposades a elles, independentment del tipus de música al qual s’exposen.