Ànalisi del metabolisme del càncer

Títol: Ànalisi del metabolisme del càncer
Autor: Carla Torrent Navarro
Centre: INST.MANOLO HUGUÉ
Premi: 1r premi ex aequo
Aquest treball avalua diferents aspectes bàsics del càncer i del metabolisme, i exposa el seguiment d'una línia de recerca específica que està contribuint en el descobriment del funcionament del metabolisme del càncer i, per tant, de nous recursos a partir dels quals podríem atacar la malaltia. El treball tenia diversos objectius: entendra què és el càncer, com funciona metabòlicament, quines són les seves causes i de quina manera se'l pot atacar. Específicament, es vol comprovar l'efecte Warburg i la funció de l'enzim PEPCK-M en les cèl·lules canceroses per arribar a un possible tractament de la malaltia.
A més també es té en consideració la part més humana del que representa la dedicació a la recerca biomèdica en general, i en el metabolisme cel·lular.