FIS-MED: La física i la medicina unides per la lluita contra el càncer.

FIS-MED: La física i la medicina unides per la lluita contra el càncer.

Autor: Albert Nicolás López
Centre: INST.GABRIEL FERRATER I SOLER
Premi: Accèssit

En primer lloc volia conèixer en què consisteix la malaltia del càncer. Després, volia saber quins tractaments hi ha per curar la malaltia i què és la radioteràpia. Tot seguit, volia saber què és un accelerador lineal. Aleshores, vaig voler saber què era una dosimetria, quines tècniques s’empren per fer-la i el que ens aporta el fet que la física i la medicina treballin juntes.
El càncer produeix una mutació de l’ADN de determinades cèl·lules. En la radioteràpia s’empren radiacions d’alta energia per poder eliminar els tumors. Un accelerador lineal permet irradiar una determinada zona. La dosimetria és un conjunt d’indicacions mèdiques a partir de les quals s’aplica la irradiació. En el meu cas, he emprat dues tècniques; la VMAT i la 3D. Per últim, que la física i la medicina treballin juntes ens pot aportar molts beneficis, com pot ser la cura d’una malaltia com és el càncer.