Els homes no ploren. Rols i estereotips de gènere

Els homes no ploren. Rols i estereotips de gènere

Autor: Amanda Garcia Cernadas
Centre: SANT MIQUEL DELS SANTS
Premi: 2n premi ex aequo

Es tracta d’un treball sociològic sobre els rols i estereotips de gènere basat en el mètode de l’enquesta, que pren com a referència els adolescents. L’estudi s’ha realitzat a l’alumnat de batxillerat de dos centres concertats. Complementàriament, s’han estudiat 31 professors i professores per observar si el seu punt de vista és similar, i s’ha realitzat una comparació amb un estudi realitzat a diferents instituts de la província de Barcelona el 2007. Els resultats permeten comprovar que tan nois com noies estan pressionats per seguir les pautes de comportament preestablertes per al seu gènere, cosa que provoca que qui es desviï d’aquesta línia sigui jutjat negativament. Com a conclusió, s’ha de destacar que els nois es mostren menys conscients de les desigualtats de gènere i de la violència masclista, i que escola i llar són les principals fonts de reproducció dels rols i estereotips.