ESTUDI DE L’EFECTIVITAT D’ANTIBIÒTICS I PRODUCTES AMB SUPOSADA ACCIÓ ANTIBACTERIANA

ESTUDI DE L’EFECTIVITAT D’ANTIBIÒTICS I PRODUCTES AMB SUPOSADA ACCIÓ ANTIBACTERIANA

Autor: ROGER FONT RAMÍREZ
Centre: INST.ALCARRÀS
Premi: 2n premi ex aequo

L’objectiu d’aquest TdR és comprovar i comparar l’efectivitat d’antibiòtics i productes amb suposades propietats antibacterianes. En cinc bacteris s’ha provat l’efectivitat d’un total de vuit productes: tres antibiòtics convencionals, tres pastes de dents amb explícites o no qualitats antimicrobianes i dos aliments amb suposades propietats antibiòtiques. Dins els límits de l’experiment, principalment s’ha conclòs que antibiòtics com la penicil•lina han perdut eficàcia amb el temps;que els dentífrics generalment no afecten als bacteris; i que existeixen antibiòtics naturals com l’all que tenen un efecte real. Amb l’objectiu d’analitzar el nivell de coneixement de la societat sobre els antibiòtics, s’ha realitzat una enquesta sobre la concepció que té la població dels antibiòtics, el seu ús, la seva efectivitat, etc. Principalment, s’ha vist que en general les dones coneixen més del tema, i que és a l’edat de tenir fills quan la gent sap més sobre aquests medicaments.