Proposta de mètode per la identificació precoç d'indicis d'oïda absoluta.

Proposta de mètode per la identificació precoç d'indicis d'oïda absoluta.

Autor: Oriol Coromina Terricabras
Centre: INST. TARADELL
Premi: Premi ex aequo

En aquest treball originalment es volia recercar quin era l'origen de la capacitat musical coneguda com a oïda absoluta, però a mesura que recopilava informació sobre el tema, l'autor va decidir que podria ser molt més interessant intentar elaborar un mètode que pogués determinar si un individu (que podria ser completament analfabet musicalment) tingués potencial per desenvolupar aquesta condició. Per tant, a més de tota la part de recerca que comportava el primer objectiu, se'n va haver de fer d'extra per completar el segon, i evidentment treball de camp. Per conformar la base teòrica sobre la qual es basa el treball i a partir de la quel es va crear el mètode a partir de zero, es va recórrer a informacions d'àmbits tant diferents com la neurologia i la pedagogia musical. El resultat últim del treball és una proposta de mètode validat per professionals del sector de la pedagogia musical i posat a prova diverses vegades per assegurar que fos aplicable als objectius escollits, el qual conté una sèrie d'indicadors que revelen una afinitat cap a un tipus de processament del so associat a l'oïda absoluta. Els objectius del treball, per tant, han estat assolits.