Alice in the Victorian Era

Alice in the Victorian Era

Autor: Judit Moltó Fidalgo
Centre: EDUCEM II
Premi: Premi ex aequo

El Treball tracta del llibre "Alícia en el País de les Meravelles".

Els objectius de la recerca són:
-Conèixer si les idees de l'autor i el context històric es veuen reflectides en l'obra.
-Conèixer les repercussions que el llibre ha tingut en la cultura popular.
-Escriure una narració extensa basada en les coses que s'hagin après.
-Analitzar els jocs de paraules que apareixen en el llibre i aplicar alguns a la narració.
-Escriure el projecte en anglès, que és considerat un objectiu ja que no és la llengua materna.

Per tal de completar aquests objectius, el projecte es divideix en part teòrica i part pràctica:
-La part teòrica es divideix en dues parts. Primerament, s'ha explicat el context històric (l'època victoriana) abordant temes com la història social, política o econòmica i amb especial èmfasi en la literatura. A la segona part s'ha treballat amb l'autor (Lewis Carroll), explicant la seva biografia o les seves característiques literàries.
-La part pràctica també es divideix en dues parts. Comença amb un anàlisi del llibre: cada capítol conté un resum sobre l'argument, una presentació dels personatges introduïts al capítol, i una anàlisi, per exemple, dels jocs de paraules o de les connexions amb l'època victoriana. Finalment, conté una narració extensa pròpia que simbolitza la continuació dels llibres de Carroll. La finalitat d'aquesta narració és adoptar l'estil de l'autor i aplicar algunes tècniques que ell mateix utilitzava, escriure un capítol inspirat en obres posteriors al llibre, escriure un capítol traient els personatges de context per col·locar-los al segle actual, i afegir referències reals de l'època victoriana. A més, la narració va acompanyada d'unes anotacions que deixen clar què s'està intentant fer en cada moment, i d'unes il·lustracions que imiten l'estil de Tenniel (l'il·lustrador de l'obra original).

Per últim, les conclusions de la recerca han estat:
-El context històric i les idees de l'autor es veuen reflectides en el llibre. D'una banda, el llibre està replet de cites que recorden que va ser escrit durant l'època victoriana. Un exemple és la importància que es donava a ser ben educat, especialment si es pertanyia a una família de classe alta. D'altra banda, també podem veure moltes referències a les idees de Carroll.
-El llibre ha tingut un gran impacte en la cultura popular. En el camp del cinema s'han realitzat algunes pel·lícules basades en la novel·la de Lewis Carroll, com la de Disney o la de Tim Burton. A més, s'han escrit molts llibres basats aquests, tot i que cap d'ells ha tingut la mateixa fama que els originals. El camp musical també té alguns exemples, com "I am the Walrus" dels Beatles i "White Rabbit" de Jefferson Airplane. Fins i tot s'han pintat imatges inspirades en l'obra; per exemple, la portada del treball és un quadre de Salvador Dalí.
-S'ha fet una narració extensa sobre el retorn d'una Alícia adulta al País de les Meravelles. Cada capítol té la seva pròpia finalitat.
-S'han analitzat els jocs de paraules i s'han aplicat alguns a la narració. Els llibres d'Alice tenen un munt de mots verbals, endevinalles i paraules fora de context, alguns d'ells creats pel propi Lewis Carroll. El que s’ha fet és trobar-los al llibre i explicar-los quan fos necessari. Més tard, s’han aplicat alguns a la narració pròpia.
-S'ha escrit el projecte completament en anglès.