El pas del temps; Mas d'en Toni, Mas Claret

El pas del temps; Mas d'en Toni, Mas Claret

Autor: Sabina Vall Farré
Centre: INST.LA SEGARRA
Premi: 2n premi ex aequo

El meu treball és un recorregut històric de Mas d'en Toni, també conegut com a Mas Claret el qual és l’objectiu principal de la recerca. Està dividit en tres etapes. La primera va des de l'any 1656 fins al 1920, la segona comença l'any 1920 i acaba el 1990, on trobem els fets ocorreguts durant la Guerra Civil. Finalment, la tercera, engloba els anys del 1990 al 2017.
Al voltant d’aquestes etapes tenia els objectius d’arribar a descobrir els inicis del Mas, amb les diverses famílies que hi van viure com propietaris i masovers. Endinsar-me en la història del Mas i la recerca història, els quals he pogut aconseguir arribant a remuntar-me a l’any 1656 i reflectir l'estat actual del Mas.
He pogut conèixer la vida dels integrants de la Comunitat del Mas, el fet que hi va succeir durant la Guerra Civil Espanyola i el propietari, cuidants i projectes que s’hi han dut a terme durant la tercera etapa.