La guitarra espanyola. Construcció artesana

La guitarra espanyola. Construcció artesana

Autor: Damià Farré
Centre: INST.JOSEP VALLVERDÚ
Premi: Premi ex aequo

El treball tingué com a objectiu l’estudi de la guitarra espanyola. Amb el qual es fou capaç de construir, de manera artesana, una guitarra espanyola completament funcional. Tot i això queda clar que per portar satisfactòriament a la pràctica la teoria de com fer una guitarra calen anys d’experiència. Per aquest motiu, un luthier aportà el seu punt de vista i em donà consells per a aconseguir la millor solució.
Al llarg dels capítols amb que hi ha dividida la part escrita del treball, a més de la teoria sobre les parts de la guitarra, materials, etc; s’hi documenta tot el procés seguit per a la construcció de l’instrument, així com les justificacions de per què és construït d’una certa manera i no d’una altra.
Finalment, sobre la guitarra construïda, es mostren un recull de valoracions de gent relacionada amb el món de la guitarra, per tal d’esbrinar i comprovar, de manera objectiva, les fortaleses i debilitats del resultat.