Construcció d'una videoconsola i programació dels 25 "Snakes" que conté

Construcció d'una videoconsola i programació dels 25 "Snakes" que conté

Autor: Quim De Las Heras Molins
Centre: INST.LLUIS DE PEGUERA
Premi: 1r premi
Document: snakest.zip

Els objectius que em vaig proposar assolir en començar aquest treball foren construir-me una videoconsola pròpia component a component i programar jo mateix el/s joc/s que hauria de contenir. Per convertir el treball en més amè i fer-lo atractiu per a lectors menys interessats en els seus apartats més tècnics, vaig decidir també estudiar i descriure-hi el mètode creatiu nou que vaig idear mentre decidia quins jocs haurien d’omplir la consola en qüestió. Així, aquest mètode creatiu meu, encarat sobretot a la innovació, fou el que em permeté crear fins a 25 versions alternatives del clàssic joc de l’Snake. El treball conté l’anàlisi dels passos, possibles usos, beneficis i límits del mètode que he anomenat Hidra, a més de l’explicació de les diferents etapes de prototipatge de la consola i jocs abans d’arribar al resultat final.